Groep Dirk De Groof | Blowerdoortest

Blowerdoortest

Want luchtdicht is ook energiezuinig!

Met een Blowerdoortest (pressurisatieproef of luchtdichtheidsmeting) kan je luchtlekken, warmteverliezen of geurhinder in een gebouw opsporen. Waarom dat belangrijk is? Een gebouw dat 15% meer luchtdicht is, zal maar liefst 10% minder energie verbruiken! Deze test geeft dus uitstekend weer hoe energiezuinig een gebouw is. De test is zelfs verplicht bij passieve gebouwen.

 

De voordelen van een goede luchtdichtheid? 

 

• Lager E-peil en energiebesparing

• Minder warmteverliezen en geurhinder

• Hoger wooncomfort

• Optimale werking van verwarming en ventilatie

• Betere luchtkwaliteit

• Beter resultaat op het Energieprestatiecertificaat (EPC)

 

Een Blowerdoortest voor jouw particulier of professioneel project? Onze experts staan voor je klaar.

Vraag je offerte aan
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over Blowerdoortest

Waarom moet ik een Blowerdoortest laten uitvoeren? plus minus

Dankzij een Blowerdoortest kan je heel wat besparen. Zo een test, ook wel pressurisatieproef of luchtdichtheidsmeting genoemd, spoort namelijk warmteverliezen, luchtlekken of geurhinder op in een gebouw.

Dankzij een Blowerdoortest kan je profiteren van deze voordelen: 

 • Lager E-peil en energiebesparing
 • Minder warmteverliezen en geurhinder
 • Hoger wooncomfort
 • Optimale werking van verwarming en ventilatie
 • Betere luchtkwaliteit
 • Beter resultaat op het Energieprestatiecertificaat (EPC)

Hoe verloopt een Blowerdoortest (pressuratieproef of luchtdichtheidsmeting)? plus minus

Door middel van een ventilator wordt lucht in en uit het gebouw geblazen. Hierdoor ontstaat een drukverschil tussen het binnen– en buitenklimaat, waardoor bestaande luchtlekken kunstmatig worden geaccentueerd. Met behulp van een warmtebeeldcamera of rookstaafjes sporen we de luchtlekken op.

Het volledige proces loopt als volgt: 

 • Afspraak en/of voorafgaand plaatsbezoek
 • Bepaling van beschermd volume en verliesoppervlakte van het te meten gebouw
 • Voorbereiding van het gebouw (conform STS-P 71-3)
 • Opstelling van de meetinstallatie
 • Uitvoering van luchtdichtheidsmeting in onder- en overdruk (conform NBN EN 13829)
 • Berekening van het ventilatieveelvoud en lekdebiet
 • Fotograferen van de verplichte digitale beelden
 • Opmaak en overhandiging van een verslag met de resultaten (conform STS-P 71-3)

Wat is het verschil tussen Blowerdoortest methode A en methode B? plus minus

Blowerdoortest methode B – voorlopige meting
Deze Blowerdoortest voeren we uit vanaf een winddicht afgewerkt stadium, wanneer er dus nog aanpassingen mogelijk zijn qua afwerking. 

Blowerdoortest methode A – definitieve meting
De definitieve meting vindt plaats in het kader van de EPB-berekening, wanneer een volledige luchtdichte afwerking vereist is. Enkel de resultaten van testmethode A mogen in de eindberekening van de EPB-verslaggeving gebruikt worden.

Elke meting (zowel voor een Blowerdoortest A als B) wordt voorzien van een gegenereerd certificaat, die de kwaliteit (conform STS-P 71-3) en de integriteit van de meting garandeert.

Wat is het verband tussen Blowerdoortest en EPB? plus minus

Deze test geeft een uitstekende weergave van de energiezuinigheid van het gebouw en is zelfs verplicht bij passieve gebouwen. De blowerdoortest meet de luchtdichtheid van een gebouw en heeft een grote invloed op het E-peil en de EPB-verslaggeving. Dat is belangrijk, want een laag E-peil uit zich in een energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw, met lage energiekosten en een hoog wooncomfort.

 

Een lager E-peil
Een EPB-berekening gaat uit van een vastgelegde standaardwaarde (12 m³/h/m²) bij ontstentenis qua lekdebiet in een gebouw. Deze waarde is echter heel slecht, en zal dus nefast zijn voor de E-peilwaarde.

De Blowerdoortest type A berekent het lekdebiet exact. In 96% van alle metingen levert dit een beter resultaat op dan de standaardwaarde. Bij de EPB-berekening levert dit uiteindelijk een lager E-peil op.

Wanneer moet ik een Blowerdoortest laten uitvoeren? plus minus

Luchtdichtheidstest type B (voorlopige meting)

Deze meting wordt uitgevoerd op het moment dat het gebouw wind- en waterdicht is afgewerkt en alle technische voorzieningen geïnstalleerd zijn. De effectieve binnenafwerking is nog niet aangebracht (bepleistering binnen, afwerking hellend dak of zoldervloer …). 

Hierdoor kunnen we eventuele gebreken opsporen en aanpassen bij de afwerking van het gebouw. 

Let op: resultaten uit een meting type B worden wettelijk niet aanvaard in de EPB-berekeningen. 

 

Luchtdichtheidstest type A (definitieve meting)

Voor een wettelijke, geldige meting is het belangrijk dat de afwerking van het gebouw de effectieve gebruikerstoestand benadert. De luchtdichte laag en binnenafwerking van het gebouw dient dus volledig afgewerkt te zijn (bepleistering binnen, afwerking hellend dak of zoldervloer, dampscherm, technische installaties, vloerafwerking, afwerkingen rond vensteropeningen …)

De resultaten uit een meting type A worden wettelijk wel aanvaard in de EPB-eindberekeningen. 

Elke meting (zowel voor een Blowerdoortest A als B) wordt voorzien van een gegenereerd certificaat, die de kwaliteit (conform STS-P 71-3) en de integriteit van de meting garandeert.

Hoe kan een Blowerdoortest mij helpen om premies en subsidies te verkrijgen?

Met een blowerdoortest (pressurisatieproef of luchtdichtheidsmeting) meet je de luchtdichtheid van een gebouw. 

Een goede luchtdichtheid heeft een positieve invloed op het E-peil en op het energieverbruik, van een gebouw. De overheid heeft aan dit E-peil rechtsreeks premies, subsidies en fiscale voordelen gekoppeld als beloning.

 

De algemene regel is: Hoe lager het E-peil, des te meer premies, subsidies en fiscale voordelen kunnen verkregen worden.

 

Vermindering onroerende voorheffing

Je komt ook in aanmerking voor een vermindering van de onroerende voorheffing indien je een energiezuinige nieuwbouwwoning hebt (waarvoor je ook een EPC hebt gekregen).

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN