Groep Dirk De Groof | Energieprestatie binnenklimaat

EPB: Energieprestatie Binnenklimaat

Vraag je EPB-verslag aan

Sinds 1 januari 2006 moet vrijwel elk gebouw voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Die regels zorgen ervoor dat gebouwen efficiënter energie verbruiken en dus ook minder broeikasgassen uitstoten.

 

Je moet een EPB-verslag aanvragen voor elk gebouw met vergunningsaanvraag of -melding waarvoor ook medewerking van een architect vereist is, buiten enkele specifieke uitzonderingen (bepaalde landbouwgebouwen, industriegebouwen zonder klimatisatie …).

 

Onze experten brengen het EPB-verslag volledig in orde, dit van voorberekening (met specifieke adviesverstrekking) tot het genereren van een energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) of de wettelijke berekeningsformulieren bij verbouwingen, uitbreidingen en renovaties.

 

Vraag je offerte
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over EPB

Aan welke EPB-eisen moet een gebouw voldoen? plus minus

Er zijn vijf soorten EPB-eisen. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken, de aanvraagdatum van bouwvergunning … , moet een gebouw al dan niet voldoen aan één of meerdere van deze eisen. 

 

1) Thermische isolatie (K-peil) tot bouwaanvraag 2018

Met ‘thermische isolatie’ bedoelen we de isolatie van de buitenschildelen. In combinatie met de energieprestatie-eisen, beperkt de thermische isolatie het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties.

 

2) Energieprestatie (E-peil)

De energieprestatie handelt over de energieverbruiken van de buitenschildelen (de kwaliteit ervan, de verbruiken van de technische installaties …). In combinatie met de thermische isolatie, beperken de energieprestatie-eisen het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties.

 

3) Schilpeil (S-peil), vanaf bouwaanvraag 2018

Het S-peil of schilpeil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit in één getal. Dit getal bepaalt de netto-energiebehoefte: de hoeveelheid energie die op jaarbasis nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen.

 

4) Binnenklimaat (ventilatie)

De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit (ventilatie).

 

5) Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie afkomstig uit natuurlijke bronnen die onuitputtelijk zijn (wind, zon, water, bodem …).

Waarom is een EPB-verslag nodig? plus minus

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. De regelgeving bevat verschillende eisen die betere energieprestaties in gebouwen moeten stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Maar een gunstige EPB biedt ook financiële voordelen en is een grote meerwaarde voor het gebouw.

 

 • Gezond en beter leefmilieu
 • Lagere energiefactuur, dus jaarlijkse besparing
 • Meer comfort
 • Energiezuinige woongelegenheid
 • Meerwaarde van de woning op de verkoop- en verhuurmarkt
 • Broeikasgassen beperken

Wanneer moet ik een EPB-verslag aanvragen? plus minus

Een EPB-verslag moet aangevraagd worden voor elk gebouw met vergunningsaanvraag of -melding waarvoor ook medewerking van een architect vereist is*, buiten enkele specifieke uitzonderingen. 

 

* Let op: een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet-EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³.

 

Download hier de volledige infofiche over de energieprestatieregelgeving. 

Hoe wordt een EPB-verslag opgemaakt? plus minus

Een EPB-verslag of EPB-eindaangifte verloopt in twee fasen:

Voor de uitvoering van de bouwwerken

 • EPB-voorberekening
 • Opmaak specifieke adviesverstrekking (EPB-advies)
 • Indienen startverklaring bij overheid (VEKA), inclusief ventilatievoorontwerp

 

Na de uitvoering van de bouwwerken

Uiterlijk 12 maanden na ingebruikname gebouw of uiterlijk 5 jaar na indienen stedenbouwkundige vergunning.

 

 • Indiening EPB-eindaangifte aan Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op basis van as-built toestand op dat moment, inclusief ventilatieprestatieverslag van een erkend verluchtingsverslaggever.

 

 • Aflevering energieprestatiecertificaat EPB (10 jaar geldig)

 

Download hier de volledige infofiche over de energieprestatieregelgeving. 

Ik heb mijn stedenbouwkundige vergunning. Wat nu? plus minus

Als aangifteplichtige (= houder van stedenbouwkundige vergunning) moet je

 • de EPB-eisen naleven
 • een EPB-verslaggever aanstellen
 • de termijn van indiening van de EPB-eindaangifte respecteren

Wie maakt een EPB-verslag op? plus minus

Een door de overheid erkende EPB-verslaggever rapporteert aan de overheidsinstelling, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). 

 • Voor de start van de werken maakt de verslaggever een voorberekening op.  
 • Na de goedkeuring van de bouwvergunning (maar voor de start van de werken ) dient de EPB-verslaggever een startverklaring in bij het VEKA. 
 • Na de bouwwerken dient de EPB-verslaggever de eindaangifte in. 

Wat kost een EPB-verslag? plus minus

Enkel erkende EPB-verslaggevers kunnen een EPB-berekening uitvoeren. De kosten voor de EPB-verslaggeving verschillen naargelang de aard en de grootte van de bouwwerken. 

 

Vraag hier je offerte aan. 

Wat is het verschil tussen EPB en EPC? plus minus

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat.

Een EPC is een verplicht certificaat als je een gebouw wil verkopen of verhuren.

 

Na uitvoering van een EPB-verslaggeving wordt bij nieuwbouw een EPC Bouw bekomen. Bij verbouwingen, uitbreidingen en renovaties worden wettelijke berekeningsformulieren bekomen na uitvoering van de EPB-verslaggeving, maar geen wettelijk EPC. Indien de gebouwen na deze bouwkundige ingrepen verkocht of verhuurd worden, dient er alsnog een EPC opgemaakt te worden door een Energiedeskundige type A.

 

Vraag offerte voor de opmaak van een EPC.

Wat als ik mijn gebouw verkoop tijdens het bouwproces? plus minus

Dan dient de aangifteplicht over te gaan en dient er aan 3 cumulatieve voorwaarden te worden voldaan:

 1. In de koopakte wordt vermeld dat de EPB-aangifteplicht aan de koper wordt overgedragen;
 2. Bij de koopakte wordt een tussentijds verslag gevoegd:
 1. opgemaakt door de EPB-verslaggever van de verkoper;
 2. ondertekend door verkoper, verslaggever en koper;
 3. het verslag bevat een opsomming van alle uitgevoerde maatregelen en nog uit te voeren maatregelen om de EPB-eisen te behalen en vermeldt wie met de uitvoering belast is en hiervoor verantwoordelijk is;
 1. De verkoper bezorgt de nodige wettelijke bewijsvoeringen aan de koper, zodat de verslaggever de EPB-eindaangifte kan opstellen.

Let er dus op dat de notaris dit opvraagt bij verkoop en bij de notariële akte voegt, anders blijft de oorspronkelijke vergunningshouder verantwoordelijk voor de aangifteplicht. 

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN