Groep Dirk De Groof | Ventilatieverslaggeving residentieel

Ventilatieverslaggeving voor residentiële gebouwen

Een optimale luchtcirculatie voor een gezonde leefomgeving

Een luchtdichte constructie is de garantie voor een energiezuinig gebouw. Maar een luchtdichte woning moet ook voorzien zijn van goede luchtcirculatie. Zo ben je verzekerd van een optimaal wooncomfort en een gezonde leefomgeving!

 

De ventilatieverslaggever ontwerpt en controleert de verluchtingsinstallatie, zowel in de ontwerpfase als in de eindfase van het gebouw. Die ventilatieverslaggeving bestaat uit twee luiken: het ventilatievoorontwerp (VVO) en het ventilatieprestatieverslag (VPV). 

 

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen met ventilatieverslaggeving? Lees er alles over op deze pagina of vraag meteen je offerte aan!

Vraag je offerte aan
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over ventilatieverslaggeving

Wat staat er in een ventilatieprestatieverslag (VPV)? plus minus

De ventilatieverslaggever moet verslag uitbrengen van alle prestaties van het aanwezige ventilatiesysteem (m.b.t. roosters, doorstroomopeningen, debieten, balanssituatie, warmteterugwinning, vermogen, geluid …) in de databank van de kwaliteitsorganisatie.

Alle EPB-gerelateerde prestaties van de as-built ventilatie-installatie worden in dit verslag opgenomen.

Wat is het verschil tussen een ventilatievoorontwerp (VVO) en een ventilatieprestatieverslag (VPV)? plus minus

Ventilatievoorontwerp (VVO)

In dit verslag worden de onderlinge verbanden tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten afgetoetst.

 

Ventilatieprestatieverslag (VPV)

In dit verslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria, opgesteld in de technische specificatie “STS-P 73-1 – Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen”.

Wat is de taak van een ventilatieverslaggever? plus minus

Een ventilatieverslaggever moet ervoor zorgen dat:

  • Een ventilatievoorontwerp wordt opgemaakt en opgeladen in de databank van de kwaliteitsorganisatie.
  • Een verslag van alle prestaties van het ventilatiesysteem wordt uitgebracht in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Hierna genereert die databank een prestatieverslag (met een unieke code) van het geplaatste ventilatiesysteem.

Waarom moet ik een ventilatieverslaggeving laten uitvoeren? plus minus

Een ventilatieverslaggeving stimuleert de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. 

  • Gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen 
  • Een goede werking van ventilatiesystemen 
  • Kwaliteitsverbetering van de ventilatie-installatie 

Hoe wordt een ventilatieverslaggeving opgemaakt? plus minus

Voor de uitvoeringsfase, voor de indiening EPB-startverklaring

Op basis van de meest recente bouwplannen wordt het ventilatievoorontwerp opgemaakt. Op deze plannen wordt de ventilatie-installatie voorgesteld, voorzien van alle eisen (conform STS-P 73-1).

Dit ventilatievoorontwerp (VVO) laden we op in de databank van een keuringsorganisme.

 

Na de uitvoeringsfase, vóór de indiening EPB-eindverklaring

Na uitvoering van de ventilatie-installatie volgt de opmaak van het ventilatieprestatieverslag. Dit verslag vermeldt alle prestaties van het aanwezige ventilatiesysteem. We voeren verschillende metingen uit (ventilatiedebieten, vermogen …) en acteren verscheidene relevante technische gegevens.

Dit ventilatieprestatieverslag (VPV) dragen we over aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever houdt rekening met het verslag bij de opmaak van de EPB-eindberekening.

Wie is mijn ventilatieverslaggever? plus minus

Onze ventilatieverslaggevers zijn erkend bij een kwaliteitsorganisatie. Zij maken gebruik van  gekalibreerde meetinstrumenten (zoals voorgeschreven in de wetgeving) en zorgen ervoor dat jij de nodige verslagen in bezit krijgt. 

Wie stelt een ventilatieverslaggever aan? plus minus

De EPB-aangifteplichtige stelt een ventilatieverslaggever aan voor de uitvoering van het bouwproject.

Voor welke gebouwen is een ventilatieverslaggeving verplicht? plus minus

Alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016 moeten verplicht een ventilatieverslaggeving laten uitvoeren. 

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN