Groep Dirk De Groof | Keuring privériolering

Keuring privériolering

Rioleringskeuring bij nieuwbouw of renovaties

Bij nieuwbouw of renovaties moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Met privéwaterafvoerbedoelen we de leidingen voor afvoer van afval- of regenwater tot aan de openbare riolering. De keurder controleert onder andere of alle toestellen correct zijn aangesloten en of de private afval- en regenwatercircuits correct gescheiden zijn. 

 

Groep Dirk De Groof is een door Vlario en AquaFlanders erkend keuringsorganisme die keuringen uitvoert voor overheden, rioolbeheerders, projectontwikkelaars, verkavelaars en particulieren.

 

Heb je vragen over de keuring van privérioleringen? Lees de veelgestelde vragen hieronder of neem contact op met onze deskundigen.

Contacteer ons
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over keuring van privérioleringen

In welke gevallen moet ik een privériolering laten keuren? plus minus

Sinds 1 juli 2011 moet elke privé- waterafvoer, ongeacht de vergunningsaanvraag, gekeurd worden in de volgende gevallen:

 • bij de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
 • bij belangrijke wijzigingen (verbouwingswerken)
 • bij vaststelling van een inbreuk
 • bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om het regenwater te scheiden van het afvalwater op het privédomein.

Waarom moeten privérioleringen gecontroleerd worden? plus minus

 • Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit.
 • Correcte aansluiting van toestellen (bad, toilet …) op de circuits.
 • Aanwezigheid, materiaal (inhoud) van onderdelen zoals bv. hemelwaterput, infiltratievoorziening septische put (indien verplicht).
 • Afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes.

Wanneer kan ik mijn privérioleringen laten controleren? plus minus

De keuring kan pas gebeuren op het moment dat het rioleringsstelsel volledig is aangelegd, vanaf de (toekomstige) sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes. Wanneer de leidingen zichtbaar zijn met het blote oog zal de keuring vlotter verlopen.

Hoe moet ik de keuring van een rioleringskeuring voorbereiden? plus minus

Voor een vlotte keuring en het vermijden van een eventuele herkeuring dienen volgende elementen aanwezig te zijn:

 • As-built rioleringsplan
 • Onderdelenlijst
 • De goedgekeurde bouwvergunning
 • De aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
 • Het goedgekeurde bouwplan
 • Foto’s waarop de rioleringsonderdelen en de aansluitingen zichtbaar zijn
 • Technische fiches en facturen van de toegepaste materialen (bv. regenwaterput, infiltratievoorziening, etc.).
 • Pompinstallatie voor hergebruik regenwater (of factuur van aankoop)
 • Alle putten en deksels dienen zichtbaar en bij voorkeur open te zijn of gemakkelijk te openen.

Krijg ik een attest van de rioleringskeuring? plus minus

Wanneer de installatie correct is uitgevoerd zal de keurder een conformiteitsattest afleveren, waarna de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel kan worden uitgevoerd. 

In geval de installatie niet correct is uitgevoerd, krijg je een non-conformiteitsattest worden met de opmerkingen en vastgestelde gebreken. Na het in orde brengen van deze opmerkingen moet je een herkeuring laten uitvoeren.

Wie is verantwoordelijk voor de keuring van privérioleringen? plus minus

AquaFlanders, de koepelorganisatie van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, is verantwoordelijk voor de keuring.

Bent je ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders erkende) keurder? Dan moedigen we je in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Kom je er niet uit, dan kan je via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be/suggestie-of-vraag) een klacht indienen.

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN