Groep Dirk De Groof

Keuring waterinstallatie

Keuring waterinstallatie bij nieuwbouw of renovatie

Een keuring waterinstallatie in Vlaanderen is een wettelijk verplichte inspectie van de waterleidingen en sanitaire installaties in gebouwen. Groep Dirk De Groof biedt deze keuring aan voor type B - en type C-installaties. Dit betreffen installaties, zoals huishoudelijke installaties (eventueel met zwembad) en industriële installaties met een laag en/of hoog risico. De wetgeving bepaalt dat elke waterinstallatie bij ingebruikname of belangrijke wijziging moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme.

 

Tijdens de keuring wordt door de erkende keurders van Groep Dirk De Groof gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende technische voorschriften en normen. Hierbij wordt zoal gekeken naar de aanwezigheid van terugstroombeveiliging(en) en de algemene staat van de installatie. Indien nodig, worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.

 

Na een succesvolle keuring ontvangt de eigenaar een keuringsverslag, dat aantoont dat de installatie aan de wettelijke eisen voldoet.

 

Kortom, een keuring waterinstallatie in Vlaanderen is een cruciale stap om de drinkwaterkwaliteit te waarborgen en om te voldoen aan de geldende wetgeving omtrent sanitaire installaties in gebouwen. Voor een keuring van uw type B- en type C-waterinstallaties bent u bij Groep Dirk De Groof aan het juiste adres.

Vraag je offerte
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over Keuring waterinstallatie

Soorten keuringen voor waterinstallaties plus minus

Er zijn 3 verschillende soorten keuringen voor waterinstallaties. Overzicht van hun belangrijkste kenmerken:

  1. Keuring van de aangesloten binneninstallatie:

De aangesloten binneninstallatie is verbonden met het openbare waternetwerk, waarbij het cruciaal is om terugstroming van vervuild water te voorkomen. Terugstroming kan de waterkwaliteit in zowel jouw installatie als het openbare waternetwerk in gevaar brengen.

Deze keuring beoordeelt of jouw binneninstallatie:

 • Aansluitconform is = geen risico op verontreiniging van het openbare drinkwaternet door terugstroming van vervuild water uit jouw binneninstallatie.
 • Gebruiksconform is = geen terugstroming van vervuild water vanuit apparaten, zoals jouw cv-ketel, naar de eigen binneninstallatie.
 • Geschikt is voor consumptie (bv. als drinkwater).

 

  1. Keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie:

De niet-aangesloten binneninstallatie is een installatie dat ander water (dan dat van het openbare waternetwerk) gebruikt als drinkwater, bijvoorbeeld gezuiverd put- of regenwater. Alle niet-aangesloten binneninstallaties, moeten voldoen aan de gebruiksvoorschriften.

Dit betekent dat:

 • Water niet kan terugstromen vanuit apparaten naar de niet-aangesloten binneninstallatie.
 • Er geen verbinding kan zijn tussen de niet-aangesloten en de aangesloten binneninstallatie, indien van toepassing.
 • Geschikt is voor consumptie (bv. als drinkwater).

 

  1. Keuring van de installatie voor tweedecircuitwater:

De installatie voor tweedecircuitwater, zoals bv. hergebruik van regenwater, moet ook worden gekeurd. Onjuist gebruik van tweedecircuitwater brengt risico's met zich mee.

Tijdens deze keuring wordt gecontroleerd of:

 • Tweedecircuitwater door aparte leidingen stroomt en nooit in contact kan komen met de aangesloten of de niet-aangesloten binneninstallatie.
 • Het tweedecircuitwater niet wordt gebruikt ter consumptie (bv. als drinkwater).

Wat controleert de erkende keurder? plus minus

De keurder controleert of jouw installatie voldoet aan de aansluitings- en gebruiksvoorschriften.

 • Aansluitingsconformiteit betekent dat er geen risico is op terugstroming naar het openbare waternetwerk.
 • Gebruiksconformiteit houdt in dat water niet kan terugstromen naar de, al dan niet, aangesloten binneninstallatie.
 • Dat tweedecircuitwater niet gebruikt wordt voor consumptie (bv. drinken, koken, afwassen, douchen, …).

Wanneer is een keuring verplicht? plus minus

Een keuring moet aangevraagd worden in volgende gevallen:

 • Vóór de eerste ingebruikname (bv. bij nieuwbouw).
 • Bij belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bv. bij wijziging keukenkraan, plaatsen van waterontharder, regen- of grondwatersysteem, …)
 • Na heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de gebruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening.
 • Na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften.
 • Na het nemen van herstelmaatregelen naar aanleiding van een eerdere keuring van de binneninstallatie.

Bijlagen voor de keuring plus minus

Bij de aanvraag van een keuring is er de verplichting om een uitvoeringsplan en een inventaris van de waterinstallatie met de benodigde bewijsstukken beschikbaar te stellen aan de keurder.

Een sjabloon van de inventaris en een handleiding voor het invullen ervan zal beschikbaar worden gesteld. De keurder zal de inventaris valideren, maar als klant ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie.

Wanneer is de waterinstallatie klaar voor keuring? plus minus

Een waterinstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn / aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

 • Centrale terugstroombeveiliging aan het begin van uw installatie;
 • Alle toestellen voor warmwaterproductie;
 • Centrale verwarming;
 • Toilet;
 • Bad en/of douche met kranen;
 • Keukenkraan;
 • Lavabo met kranen;
 • Bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (bv. regenwater of putwater).

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN