Groep Dirk De Groof | Studie Energiebesparende maatregelen

Studie Energiebesparende maatregelen

Gezien het EPC NR enkel generieke aanbevelingen weergeeft biedt Groep Dirk De Groof een gedetailleerde studie van de verschillende mogelijke energiebesparende maatregelen aan.

 

Onze aanpak zorgt niet alleen voor kostenbesparingen en energie-efficiëntie, maar draagt ook bij aan een groenere en duurzamere toekomst.

Vraag je offerte aan
 icon arrow

Fig.1 Uittreksel uit “Wegwijs in de opmaak van het EPC NR” pag. 17 – opgemaakt 26.07.2022 – VEKA (energiesparen.be)

 

Onze analyse begint met een grondige evaluatie van de huidige situatie (dit bezoek is reeds voorzien tijdens de opmaak van de EPC NR). We voeren een diepgaand onderzoek uit van uw huidige energieverbruik, gebaseerd op facturen, en vergelijken dit met vergelijkbare gebouwen in uw categorie. Daarnaast berekenen we de huidige energetische prestaties van uw bouwmaterialen, met speciale aandacht voor de U-waarden van uw schildelen. Deze waarden vergelijken we met de nieuwste normen en marktstandaarden, om te bepalen waar optimalisatie mogelijk is. Bovendien analyseren we de huidige efficiëntie van uw technische installaties, waarbij we het rendement in kaart brengen en vergelijken met de nieuwste voorschriften en marktontwikkelingen. Het resultaat van deze analyse is een op maat gemaakt voorstel van een uitgebreid energiebesparend maatregelenpakket. Dit omvat niet alleen informatie over de benodigde investeringen, maar ook de geschatte terugverdientijd, de hoeveelheid CO2-besparing en energiebesparing die u kunt realiseren.

Ons voorstel bestrijkt diverse belangrijke gebieden

Schildelen plus minus

We identificeren en stellen verbeteringen voor die de isolatie en efficiëntie van je
gebouwschil optimaliseren.

Bouwkundige details plus minus

We kijken naar alle relevante bouwkundige aspecten en bieden
oplossingen voor verbeteringen aan.

Technieken plus minus

We evalueren de prestaties van je technische installaties en adviseren over
upgrades om je energieverbruik te verminderen.

Hernieuwbare energie (PV-zonnepanelen) plus minus

We onderzoeken de mogelijkheden voor zonne-
energieopwekking en adviseren over installatie van zonnepanelen voor groene energieproductie.

Monitoring plus minus

We stellen systemen voor om je energieverbruik continu te monitoren en
optimalisaties te blijven aanbrengen.

Wenst u meer informatie?

 Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN