Groep Dirk De Groof | Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Een optimale voorbereiding op de sloop van je gebouw

Een gebouw slopen of ontmantelen? Dan heb je misschien een sloopopvolgingsplan nodig. Dit plan beschrijft de situatie van het gebouw voor het wordt afgebroken. Waarom een sloopopvolgingsplan? Om een inschatting te maken van alle afvalfracties die tijdens de sloop of ontmanteling zullen vrijkomen.

 

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor de sloop of afbraak van alle niet-residentiële gebouwen met een groter volume dan 1000 m³ en residentiële gebouwen met een volume groter dan 5000 m³.

 

Heb je vragen of wil je een sloopopvolgingsplan laten opmaken? Wij helpen je graag verder.

Vraag je offerte aan
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over het sloopopvolgingsplan

Wat is een sloopopvolgingsplan? plus minus

Een sloopopvolgingsplan beschrijft de situatie zoals ze is, op het moment van het plaatsbezoek, voor de afbraak van materialen. 

De constructie wordt aan een grondige visuele inspectie onderworpen om een inschatting te maken van de verschillende afvalfracties en de in rekening te brengen hoeveelheden.

Een sloopopvolgingsplan steunt vaak op inschattingen, aangezien er vaak niet-zichtbare of verdoken constructiedelen aanwezig zijn, zoals funderingen, ondergrondse verborgen en ingewerkte leidingen. 

Hoe wordt een sloopopvolgingsplan opgemaakt? plus minus

Onze gediplomeerde en erkende deskundige komt ter plaatse en maakt een zo correct mogelijk inschatting op basis van de aangeleverde informatie en eigen visueel en destructief onderzoek.

Een sloopopvolgingsplan wordt steeds opgemaakt na bezichtiging, metingen en onderzoek ter plaatse.

De deskundige onderzoekt de bouwdelen en inventariseert de aanwezige materialen volgens de EURAL-code in een verslag. Daarna wordt dit sloopopvolgingsplan overgemaakt aan de opdrachtgever en de sloopbeheerorganisatie (Tracimat).

Het sloopopvolgingsplan bestaat uit de volgende elementen:

 • Administratieve gegevens project
 • Voorstudie
 • Veldonderzoek
 • Inventaris van de afvalstoffen
 • Aanbevelingen met betrekking tot de te verwijderen en af te voeren afvalstoffen.
 • Aanbevelingen met betrekking tot de recyclagemogelijkheden.
 • Plannen en/of schetsen
 • Destructieve asbestinventaris
 • Beschrijvende fiche gevaarlijke afvalstoffen
 • Staalname en analyses
 • Voorbereidend (historisch) onderzoek
 • Buitenverhardingen (indien nodig)

Moet ik een asbestinventaris laten uitvoeren voor de sloop of afbraak van mijn gebouw? plus minus

Het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) verplicht om bij afbraak en sloopwerkzaamheden een asbestinventaris en een asbestanalyse op te maken.

Meer over asbestinventaris

Wat zegt de wetgeving over het sloopopvolgingsplan? plus minus

De opmaak van een sloopopvolgingsplan is in Vlaanderen sinds 5 juni 2018 wettelijk verplicht in het kader van bepaalde afbraak- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.

Voor welke gebouwen is een sloopopvolgingsplan verplicht? plus minus

De opmaak van een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Voor in hoofdzakelijk residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een volume groter dan 5000 m³.

Wat is het verschil tussen een sloopopvolgingsplan en een sloopinventaris? plus minus

Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris.

Bij wie kan ik terecht voor een sloopopvolgingsplan? plus minus

Onze deskundigen kunnen een sloopopvolgingsplan opstellen voor jouw project. 

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN