Groep Dirk De Groof | Bemiddeling

Bemiddeling

Naar een aanvaardbaar akkoord in handelszaken en burgerlijke zaken

Voor geschillen tussen klanten en leveranciers, tussen aandeelhouders, bij betaling van een factuur, geschillen in verband met huisvesting of mede-eigendom … kan je beroep doen op een bemiddelaar.

 

Als neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde brengen wij beide of meerdere partijen samen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. De partijen komen tijdens dit vrijwillige en vertrouwelijke overlegproces dus zelf tot een aanvaardbaar akkoord. Vaak is deze aanpaksneller en voordeliger dan een gerechtelijke procedure.

 

Heb je nood aan een bemiddelaar? Maak vrijblijvend een afspraak om je geschil voor te leggen.

Maak een afspraak
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over bemiddeling

Wie is er aanwezig tijdens een bemiddeling? plus minus

Bij de bemiddeling zijn de volgende personen aanwezig: 

  • Alle betrokken partijen (gezamenlijk of apart);
  • De bemiddelaar zelf;
  • Eventueel een expert in het voorwerp van het geschil (bv. advocaat, jurist, notaris, ingenieur, bedrijfsrevisor, accountant, fiscalist, architect of een ander gespecialiseerd deskundige)

Elke partij ziet er op toe dat aan de bemiddelingssessies personen deelnemen die ondertekeningsbevoegdheid hebben, dit om een dading te mogen sluiten. 

Waarom zou ik kiezen voor bemiddeling? plus minus

Bemiddeling is in de meeste gevallen interessanter dan een gerechtelijke procedure:

  • Bemiddeling is sneller en minder duur.
  • Partijen komen zelf, met de hulp van de bemiddelaar, tot een oplossing voor hun geschil.
  • Er kan een akkoord bereikt worden dat voldoet aan de behoeften van alle partijen.
  • Indien de bemiddeling wordt beëindigd zonder akkoord, dan speelt die niet in het nadeel van één van de partijen.

Bemiddeling kan uiteraard enkel succesvol zijn als de partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren, samen te zoeken naar compromissen, elkaar volledige informatie te verstrekken, zich met respect tegenover elkaar te gedragen en geen acties te ondernemen die de bemiddeling bemoeilijken of belemmeren.

Wat is het verschil tussen vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling? plus minus

ij vrijwillige bemiddeling doen de partijen doen zelf beroep op een bemiddelaar, zonder tussenkomst van een rechter.

In het kader van een gerechtelijke procedure kan op voorstel van de partijen of de rechter beroep gedaan worden op gerechtelijke bemiddeling. In dat geval wordt de gerechtelijke procedure opgeschort.

Hoeveel kost een bemiddelingsprocedure? plus minus

Een bemiddeling is over het algemeen goedkoper dan een beroep op de rechtbank, omdat dit toelaat kosten uit te sparen die verbonden zijn aan de verschillende gerechtelijke procedures.

De kostprijs van een professionele bemiddeling is afhankelijk van de geleverde diensten, het aantal partijen, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.

Dit alles wordt op voorhand vastgelegd in het bemiddelingsprotocol, net als de modaliteiten van de betaling ervan.

Volgens de vigerende wetgeving betalen de partijen het ereloon en de onkosten in gelijke delen, tenzij in het bemiddelingsprotocol anders is overeengekomen.

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken.

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN