Groep Dirk De Groof | Asbestinventaris

Asbestinventaris

Wij maken je asbestinventaris in orde

Asbest is bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Bij sloop- of afbraakwerken is het dus belangrijk om een asbestinventaris te laten uitvoeren. Maar ook met oog op het algemeen beheer van jouw gebouw is een inventaris van alles wat asbest bevat cruciaal voor de bescherming van je werknemers. 

 

Samen met jou voorkomen we dat medewerkers of andere partijen in aanraking komen met deze stof. Onze asbestexperten brengen asbesthoudende materialen in kaart door visueel of destructief onderzoek en nemen die op in een inventarisatierapport. 

 

Maar wat is een asbestinventaris precies en wanneer is het verplicht? Je ontdekt het op deze pagina. Heb je een specifieke vraag of wil je een offerte? Contacteer ons!

Vraag je offerte aan
 icon arrow

Alles wat je moeten weten over asbestinventaris

Wat houdt een asbestinventaris in? plus minus

Een asbestinventaris is een onderzoek waarbij de asbesthoudende materialen in kaart gebracht worden.  Het onderzoek moet plaatsvinden voor aanvang van sloop- of afbraakwerken waarbij asbest kan vrijkomen. Een asbestinventaris is een verplicht onderdeel van een sloopopvolgingsplan en maakt er integraal deel van uit.

Meer over sloopopvolgingsplan

De bevindingen van een asbestinventaris komen in een asbestinventarisatierapport terecht. Een kopie van dit document moet bezorgd worden aan de onderneming die de sloop- en afbraakwerken zal uitvoeren.

Wanneer moet je over een asbestinventaris beschikken? plus minus

Verbouwen of slopen

Dateert het gebouw van voor het bouwjaar 2001? Dan heb je voor de start van de werken een asbestinventaris nodig. Deze verplichting staat beschreven in het KB van 16 maart 2006 – Bescherming van werknemers tegen de risico’s aan blootstelling aan asbest.

 

Algemeen beheer gebouwen

Bij het beheer van gebouwen vormt de asbestinventaris het uitgangspunt voor een beheersprogramma binnen de eigen onderneming, dat tot doel heeft de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden.

Blijkt uit de inventaris dat er asbest in het gebouw aanwezig is? Dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet laten actualiseren.

Moet ik als aannemer/werkgever wettelijk beschikken over een asbestinventaris? plus minus

Het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) verplicht om bij afbraak- en sloopwerkzaamheden een asbestinventaris en een asbestanalyse op te maken.

 

Gebouweigenaars met werkgeversverplichting

Elke gebouweigenaar met een werkgeversverplichting, waaronder bijvoorbeeld ook een syndicus van een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME), dient over een niet-destructieve asbestinventaris te beschikken van het gebouw. Een asbestdeskundige moet de asbesthoudende materialen, opgenomen in de asbestinventaris, jaarlijks opnieuw beoordelen.

Moet ik als werkgever wettelijk beschikken over een asbestinventaris? plus minus

Sinds 1 januari 1995 vereist de Belgische wetgeving dat elke werkgever beschikt over een asbestinventaris van het bedrijfsgebouw waarin hij zijn werknemers onderbrengt. Deze verplichting staat beschreven in de CODEX Welzijn op het werk.

 

Verkoop

Sinds 2022 is een asbestattest verplicht bij het verkopen van een woning. Het asbestattest omvat een destructieve asbestinventaris die als aanvulling zal dienen in de woningpas.

Wie maakt een asbestinventaris of -attest op? plus minus

Bij Dirk De Groof kan je terecht voor een deskundig asbestexpert die een asbestinventaris voor jouw gebouw kan opmaken. 

Wenst u meer informatie?

Kom vrijblijvend langs om uw project te bespreken

icon arrow

VRAAG EEN OFFERTE AAN