Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Een ventilatieverslaggever moet er voor zorgen dat

  • een ventilatievoorontwerp wordt opgemaakt en opgeladen in de databank van de kwaliteitsorganisatie;
  • verslag van alle prestaties van het ventilatiesysteem wordt uitgebracht in de databank van de kwaliteitsorganisatie;

Hierna genereert die databank een prestatieverslag (met een unieke code) van het geplaatste ventilatiesysteem.