Veiligheid

Veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee partijen tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.

Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal partijen dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende partijen, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.

Ook leveranciers van bouwmaterialen, aannemers en bv. het aansluiten van verschillende nutsvoorzieningen door de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit), keuringsorganisme, ... worden als afzonderlijke partijen aanzien.

Veiligheidscoördinatie is zowel van toepassing bij particuliere bouwopdrachten als voor vennootschappen.