Veiligheid

Wat doet de veiligheidscoördinator?

1. Ontwerpfase

De veiligheidscoördinator moet vóór de start van de werken een analyse van het ontwerpplan uitvoeren en gezondheids- en veiligheidsplan opstellen zodat architecten, bouwheren en/of aannemers deze info kunnen verwerken in hun lastenboeken.

2. Tijdens de werken

De veiligheidsco├Ârdinator controleert regelmatig dat de afgesproken preventiemaatregelen zoals bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan worden toegepast op de werf. Hij maakt hiervan een verslag met hierin zijn bevindingen, voorzien van fotomateriaal, en verstuurt dit naar bouwheer (opdrachtgever), ruwbouwaannemer en architect. Deze documenten worden tevens gebundeld in een "co├Ârdinatiedagboek" dat digitaal bewaard wordt op http://docs.dirkdegroof.be/. Alle betrokken hebben hiertoe steeds toegang door middel van een verkregen paswoord en login.

3. Na beëindiging van het project

Na de werken wordt een "postinterventiedossier" (PID) afgeleverd met alle relevante informatie, verkregen van de verschillende partijen, en alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken.