Sloopinventaris

Wettelijk kader

De opmaak van een sloopinventaris is in Vlaanderen sinds mei 2009 wettelijk verplicht in het kader van bepaalde afbraak- en renovatiewerken en wordt gezien als een belangrijk instrument om het Vlaamse afval- en materialenbeleid te verbeteren.

Een sloopinventaris voert artikel 5.2.2.1, §4 uit van het Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREMA), het uitvoeringsbesluit bij het afvalstoffendiscreet.