Energie

EPB Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht om betere energieprestaties in gebouwen te stimuleren.

Europa wil met deze minimumeisen (in het kader van het Kyotoprotocol) de uitstoot van de broeikasgassen, afkomstig van gebouwen, verminderen.

Heden zijn vijf soorten EPB-eisen te onderscheiden:

 • thermische isolatie (K-peil)
 • energieprestatie (E-peil)
 • netto-energiebehoefte
 • binnenklimaateisen (ventilatie)
 • hernieuwbare energie

De thermische isolatie- en energieprestatie-eisen beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties.

Verduidelijking:

 • De thermische isolatie handelt over de isolatie van de buitenschildelen.
 • De energieprestatie handelt over de energieverbruiken binnen deze schildelen (kwaliteit en verbruiken technische installaties, ...).
 • De netto-energiebehoefte handelt over de hoeveelheid energie die op jaarbasis nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen.
 • De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit (ventilatie).
 • Hernieuwbare energie betreft energie die afkomstig is uit natuurlijke bronnen die onuitputtelijk zijn (wind, zon, water, bodem,…).

De eisen zijn echter afhankelijk van:

 • bestemming
 • aard van de werken
 • aanvraagdatum van bouwvergunning
 • ...