Energie

Wie

Aangifteplichtige (= houder van stedenbouwkundige vergunning)

Verplichtingen:

  • EPB-eisen naleven
  • aanstellen van EPB verslaggever
  • verantwoordelijk voor termijn van indiening EPB-eindaangifte

Verslaggever (= rapporteur aan VEA)

Verplichtingen:

  • opmaak en indienen startverklaring
  • opmaak en indienen van EPB-eindaangifte
  • verantwoordelijk voor correcte rapportering

Architect (= ontwerper)

Verplichtingen:

  • ontwerpen naar vigerende EPB-eisen

Infofiche AG