Energie

Premies en subsidies

Een goede luchtdichtheid beïnvloedt niet alleen het energieverbruik, maar heeft ook een positieve invloed op het berekende E-peil van het gebouw. De overheid heeft aan dit E-peil rechtsreeks premies, subsidies en fiscale voordelen gekoppeld als beloning voor de investeringen inzake luchtdichtheid.

De algemene regel stelt: "Hoe lager het E-peil is, des te meer premies, subsidies en fiscale voordelen kunnen verkregen worden."

Onderstaand kan u documenten downloaden met meer informatie inzake de premies en subsidies gekoppeld aan het E-peil. Deze premies worden hoofdzakelijk uitgekeerd door uw netwerkbeheerder (bv. Infrax of Eandis).

Via dit document kan u, in functie van uw berekend E-peil, de premies en subsidies bij uw netwerkbeheerder aanvragen. U dient hiervoor het document volledig in te vullen, te ondertekenen en vervolgens per post naar uw netwerkbeheerder op te sturen. Na controle van het aanvraagformulier wordt de premie, subsidie of fiscaal voordeel op uw rekening gestort.

Indien u een energiezuinige nieuwbouwwoning heeft geplaatst, waarvoor een energieprestatiecertificaat bouw werd afgeleverd, kan u in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing.

De korting bedraagt 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E50 gedurende 5 jaar (en maximum E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014 en 2015; E30 voor bouwaanvragen vanaf 2016). Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E30 en dit gedurende 5 jaar (en maximum E20 voor bouwaanvragen vanaf 2016).