Vochtexpertise

Vochtexpertise

Dirk De Groof is sinds 1995 (= meer dan 20 jaar) werkzaam in de sector van de vochtproblematiek (opstijgend vocht, doorslaand vocht, condensatie, vochtproblematiek aan terrassen en waterdichting van ondergrondse constructies).

.Aan meerdere gespecialiseerde en vakgerichte cursussen werd en wordt nog steeds deelgenomen in binnen- en buitenland om allerhande technieken te bestuderen o.a. in Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Nederland,... Ook in andere continenten zoals Afrika, Azië, Amerika, ... zijn vochtexpertises uitgevoerd, doeltreffende oplossingen voorgesteld, opgevolgd en met resultaat uitgevoerd.

Na het de specifieke universitaire opleiding "inleidend recht voor gerechtsdeskundigen" met vrucht behaald te hebben aan de universiteit van Gent (faculteit rechtsgeleerdheid) werd deze naam, vergezeld van de verschillende vochtspecialiteiten, toegevoegd aan de lijsten van verschillende rechtbanken (Vredegerecht, Eerste Aanleg, Koophandel, …) in het Vlaamstalige landgedeelte.

Regelmatig wordt de vraag gesteld vanuit deze rechtbanken om de taak als gerechtelijk deskundige te willen uitvoeren betreffende geschillen inzake vochtproblematiek. Ook raadslieden doen vaak dienst op de uitgebreide specifieke technische kennis om hen (en hun cliënten) bij te staan als technisch raadsman.

Dirk De Groof is tevens lid van de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten, waar tijdens regelmatige bijeenkomsten heel wat interessante informatie uitgewisseld wordt tussen deskundigen onderling. Ook wordt door de commissie Bouw verscheidene praktijkgerichte uiteenzettingen georganiseerd en door specialisten gegeven, waardoor de kennis inzake verschillende materies verruimd wordt.

Als ervaren deskundige wordt steeds een onafhankelijk advies inzake deze problematiek verstrekt.