Ventilatieverslaggeving

Wettelijke praktische werkwijze

VOOR uitvoeringsfase

Bij indiening EPB-startverklaring

  • Ventilatievoorontwerp (VVO) dient opgeladen te worden in de databank van BCCA vzw

NA uitvoeringsfase

Bij indiening EPB-eindverklaring

  • Ventilatieprestatieverslag (VPV) dient overgedragen te worden aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever houdt rekening met het verslag bij de opmaak van de EPB-eindberekening.