Ventilatieverslaggeving

Wetgeving

Het betreffen twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige (in EPB-regelgeving) volgens het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015.