Ventilatieverslaggeving

Ventilatievoorontwerp (VVO)

In dit verslag worden de onderlinge verbanden tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten afgetoetst.