Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Een persoon, erkend bij een kwaliteitsorganisatie (BCCA vzw). De erkenning wordt bekomen door het afleggen en slagen van een theoretisch en praktisch examen. Eigen erkende personen van het team van onze onderneming voeren zelf alle noodzakelijke werkzaamheden uit om de nodige rechtsgeldige verslagen te bekomen. Onze onderneming is in het bezit van alle eigen, nodige, gekalibreerde, meetinstrumenten, zoals voorgeschreven in de wetgeving.