Ventilatieverslaggeving

Ventilatieprestatieverslag (VPV)

In dit verslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria, opgesteld in de technische specificatie “STS-P 73-1 – Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen”.

M.a.w. :
De ventilatieverslaggever moet verslag uitbrengen van alle prestaties van het aanwezige ventilatiesysteem (m.b.t. rooster, doorstroomopeningen, debieten, balanssituatie, warmteterugwinning, vermogen, geluid…) in de databank van de kwaliteitsorganisatie.

Kortom:
Alle EPB-gerelateerde prestaties van de as-built ventilatie-installatie worden in dit verslag opgenomen (m.b.t. rooster, doorstroomopeningen, debieten, balanssituatie, warmteterugwinning, vermogen, geluid…).