Ventilatieverslaggeving

Hoe

Op basis van de meest recente bouwplannen wordt het ventilatievoorontwerp opgemaakt. Op deze plannen wordt de ventilatie-installatie, voorzien van alle eisen volgens de technische specificatie “STS-P 73-1”, voorgesteld. Na uitvoering van de ventilatie-installatie werken wordt het ventilatieprestatieverslag opgemaakt. Dit verslag vermeldt alle prestaties van het aanwezige ventilatiesysteem. Dit impliceert het uitvoeren van verschillende metingen (ventilatiedebieten, vermogen, …) en acteren van verscheidene relevante technische gegevens.