Ventilatieverslaggeving

Wie stelt aan

De EPB-aangifteplichtige.
Deze moet voor de uitvoering van het bouwproject aanstellen en betrokken worden bij de opgelegde prestaties van de ventilatie-installatie.