Veiligheid

Wie is de veiligheidscoördinator?

Vermits een bouwplaats een steeds evoluerend karakter heeft, moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat de supplementaire risico's, die ontstaan, als gevolg van de interactie van verschillende partijen word ingedijkt. Er is dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis, zodat de continu veranderende wet- en regelgevingen stipt kunnen gevolgd worden. De coördinatieopdracht mag tijdens ontwerpfase en uitvoering van de werken door dezelfde persoon worden vervuld.