Sloopinventaris

Sloopinventaris

Een sloopinventaris beschrijft de situatie zoals ze is op het moment van het plaats bezoek voor de afbraak van materialen. Om een inschatting te kunnen maken van de verschillende afvalfracties en de in rekening te brengen hoeveelheden, dient een constructie (gebouwen, wegenis, …) aan een grondige visuele inspectie onderworpen te worden.

In een sloopinventaris dienen vaak inschattingen gemaakt te worden, vermits vaak niet-zichtbare en/of verdoken constructiedelen (funderingen, ondergrondse verborgen leidingen, ingewerkte leidingen, …) aanwezig zijn.

Een sloopinventaris wordt steeds opgemaakt na bezichtiging, metingen en onderzoek ter plaatse, op basis van aangeleverde informatie, ter goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, doch zonder enige waarborg inzake uitgedrukte hoeveelheden.