Sloopinventaris

Werkwijze

 • Opvragen van allerhande relevante informatie betreffende het gebouw;
 • Houden van een plaats bezoek;
 • Onderzoeken van de bouwdelen en inventarisatie van de aanwezige materialen volgens hun EURAL code;
 • Opmaken van een duidelijk verslag met identificatie van werf en bouwheer en met een oplijsting van de aanwezige afvalstoffen met per afvalstof de volgende gegevens:
  • De benaming
  • De bijhorende EURAL-code
  • De vermoedelijke hoeveelheid, uitgedrukt in kubieke meter of in ton
  • De plaats in het gebouw waar de afvalstof voorkomt, alsook de verschijningsvorm ervan
  • De wijze waarop de afvalstof tijdens de sloop- en ontmantelings-werken selectief zal worden ingezameld, opgeslagen en afgevoerd.
 • Opstellen van een sloopformulier dat door OVAM ter beschikking wordt gesteld;
 • Overmaken van de inventaris aan opdrachtgever.

Nota:
Staalnames en -analyses worden door derden uitgevoerd.