Sloopinventaris

Wie maakt dit op?

Een deskundige, aangesteld door de opdrachtgever.