Rioolkeuringen

Werkwijze

Voor een vlotte keuring en het vermijden van een eventuele herkeuring dienen volgende elementen aanwezig te zijn:

  • As-built rioleringsplan.
  • Onderdelenlijst.
  • De goedgekeurde bouwvergunning.
  • De aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
  • Het goedgekeurde bouwplan.
  • Foto's waarop de rioleringsonderdelen en de aansluitingen zichtbaar zijn.
  • Technische fiches en facturen van de toegepaste materialen (bv. regenwaterput, infiltratievoorziening, etc.).
  • Pompinstallatie voor hergebruik regenwater (of factuur van aankoop).
  • Alle putten en deksels dienen zichtbaar en bij voorkeur open te zijn.

Wanneer de installatie correct is uitgevoerd zal een conformiteitsattest worden afgeleverd door de keurder, waarna de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel kan worden uitgevoerd. In geval de installatie niet correct is uitgevoerd zal een non- conformiteitsattest worden afgeleverd met vermelding van de opmerkingen en de vastgestelde gebreken. Na het in orde brengen van deze opmerkingen dient een herkeuring uitgevoerd te worden.

Adviesbureau Dirk De Groof bvba is een door Vlario en AquaFlanders erkend keuringsorganisme die keuringen uitvoert voor overheden, rioolbeheerders, projectontwikkelaars, verkavelaars en particulieren.