Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving of staat van bevinding dient steeds te gebeuren als er eventuele schade zou kunnen ontstaan door een bepaalde oorzaak (werken, zettingen, gebruik, overmacht, …). Plaatsbeschrijvingen dienen uiterst gedetailleerd te worden neergeschreven in een proces - verbaal, dit met vermelding van alle bouwdelen, alle gebruikte materialen, ...

De beschrijving betreft een momentopname en geeft een weergave van de toestand op dat ogenblik in de staat waarin het beschreven deel zich bevindt.

Alle mogelijke gebreken, onregelmatigheden en tekortkomingen, geïllustreerd met foto of overig digitaal materiaal, dienen op een adequate, correcte en zorgvuldige manier te worden weergegeven.

Omwille van het principe van de tegenspraak, heeft elke partij hierdoor de mogelijkheid zijn of haar bevindingen te noteren. Deze documenten dienen dan door alle betrokken en relevante partijen ondertekend te worden, teneinde aan het tegensprekelijk karakter te voldoen.