Plaatsbeschrijving

Werkwijze

  • Contactname en voorafgaandelijk verwittigen van de eigenaar(s) en/of huurder(s) en/of bewoner(s) van de te beschrijven gebouwen.
  • Plaatsbezoeken volgens afspraak.
  • Onderzoek van de te beschrijven delen.
  • Grondige beschrijving van de te beschrijven delen.
  • Nemen en zorgvuldig archiveren van de nodige foto's.
  • Opmaken van een Proces-Verbaal in het nodige aantal exemplaren en laten ondertekenen van deze documenten door alle vernoemde partijen, met de mogelijkheid tot vermelding van persoonlijke extra informatie of overige (on)volmaaktheden, dit om de tegenspraak te garanderen.
  • Overmaken van deze exemplaren aan alle relevante partijen.