Plaatsbeschrijving

Waarom

Voor verhuring

Het is belangrijk om bij aanvang van verhuring van een gebouw of een bouwdeel een gedetailleerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken. Op deze manier kunnen, bij het einde van de huurovereenkomst, oeverloze discussies, over wie de schade al dan niet veroorzaakt heeft en wie voor deze kosten moet opdraaien, vermeden worden.

Voor werken

Indien voor (ver)bouwprojecten een verzekeringspolis wordt afgesloten, zal de verzekeringsmaatschappij altijd een tegensprekelijke plaatsbeschrijving eisen.

Plaatsbeschrijvingen dienen steeds opgemaakt te worden voorafgaand aan:

  • Afbraakwerken, renovatie- of nieuwbouwwerken
  • Werken aan openbare wegen, percelen, ...

Alsook voorafgaand aan:

  • Renovatiewerken van historische panden, monumenten, kerken, ...

Na beëindiging van de werken wordt meestal een vergelijkingsstaat opgemaakt.
In concreto dus een "voor-" en een "na-" beschrijving.