Nutsvoorzieningen

Definitieve aansluiting gas en elektriciteit

De wegname van de aanwezige werfmeter en de aanvraag voor de definitieve aansluitingen gas en elektriciteit worden bij de plaatselijke netbeheerder (Eandis, Infrax, ...) ingediend.

Een afspraak op de werf wordt geregeld met de verantwoordelijke van de netbeheerder, waarbij samen met hem de vigerende richtlijnen worden overlopen, zodat een offerte en tevens een uitvoeringsdatum kunnen bezorgd worden.

Na het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen worden de nodige leveringscontracten in orde gebracht, waarna de indienstname van zowel gas- als elektriciteitsmeters wordt geregeld.