Energie

Haalbaarheidsstudie Wallonië

Voor alle nieuwe gebouwen, gelegen in het Waalse gewest, waarbij de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na 1 mei 2015, dient een verplichte haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden.

De haalbaarheidsstudie moet toegevoegd worden bij het indienen van de stedenbouwkundige vergunning. De resultaten moeten ingediend worden bij de bevoegde administratie (SPW: Service public Wallonie).

De te onderzoeken technieken worden in functie van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte bepaald..

De bedoeling is vooral bouwheren vanaf de ontwerpfase te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen, zodat eventuele toepassingen nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn.

Om een correcte berekening te garanderen, dienen volgende documenten ter beschikking gesteld te worden:

  • Plannen
  • EPB-studie
  • Alle overige mogelijke relevante informatie
  • ...