Energie

Haalbaarheidsstudie Vlaanderen

Voor nieuwe gebouwen > 1.000 m², waarvan de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd na 31 januari 2008, dient een verplichte haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden.
De bedoeling is vooral bouwheren vanaf de ontwerpfase te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen, zodat eventuele toepassingen nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn.

De te onderzoeken technieken worden in functie van de gebouwbestemming (woongebouw, kantoorgebouw, schoolgebouw, industrieel gebouw, gezondheidszorg en bijeenkomstgebouw) en de bruikbare vloeroppervlakte bepaald.

De haalbaarheidsstudie moet uitgevoerd worden binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. De resultaten moeten via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Voor een gebouw met bestemming "woongebouw" en met een bruikbare vloeroppervlakte < 5.000 m² dienen volgende technieken te worden onderzocht:

 • Stad- blokverwarming of -koeling indien beschikbaar
 • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • Zonneboiler
 • Fotovoltaösche zonnepanelen

Andere verbruiken worden geschat op basis van gebruikelijke standaard waarden voor vergelijkbare gebouwen.

Voor een gebouw met bestemming "kantoor" en met een bruikbare vloeroppervlakte < 5.000 m² dienen volgende technieken te worden onderzocht:

 • Stad- blokverwarming of -koeling indien beschikbaar
 • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • Fotovoltaösche zonnepanelen

Andere verbruiken worden geschat op basis van gebruikelijke standaard waarden voor vergelijkbare gebouwen.

Om een correcte berekening te garanderen, dienen volgende documenten ter beschikking gesteld te worden:

 • Plannen
 • EPB-studie
 • Alle overige mogelijke relevante informatie
 • ...