Energie

Werkwijze

  1. Inspectie van het gebouw ter plaatse.
  2. Vloer, muren, dak, ramen en deuren, isolatiematerialen, verwarmingsinstallatie, sanitaire installatie,... worden opgemeten en onderzocht.
  3. Ingave in een, door de overheid ter beschikking gestelde, software.
  4. Berekening van de energiescore en opmaak van het EnergiePrestatieCertificaat, voorzien van een foto van het gebouw.
  5. Opmaak van het EnergiePrestatieCertificaat.
  6. Ondertekening van het EnergiePrestatieCertificaat.
  7. Overhandiging aan eigenaar van het gebouw.