Energie

Aan wie overhandigen

Bij verkoop

Het originele EPC wordt overhandigd aan de huidige eigenaar en wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar bij het verlijden van de notariële akte.

Bij verhuur

Het originele EPC wordt overhandigd aan de eigenaar die dit, op vraag van de huurder, dient te tonen.