Energie

EPB Wallonië

Vanaf 1 september 2008 is de energieprestatieregelgeving van kracht om betere energieprestaties in gebouwen te stimuleren.

Europa wil met deze minimumeisen (in het kader van het Kyotoprotocol) de uitstoot van de broeikasgassen, afkomstig van gebouwen, verminderen.

Er zijn drie soorten EPB-eisen te onderscheiden:

 • thermische isolatie-eisen (K-peil)
 • energieprestatie-eisen (E-peil)
 • binnenklimaateisen (ventilatie)

De thermische isolatie- en energieprestatie-eisen beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties.

Verduidelijking:

 • De thermische isolatie-eisen handelen over de isolatie van de buitenschildelen.
 • De energieprestatie-eisen handelen over de energieverbruiken binnen deze schildelen
  (kwaliteit en verbruiken technische installaties, ...).
 • De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit (ventilatie).

De eisen zijn echter afhankelijk van:

 • bestemming
 • aard van de werken
 • aanvraagdatum van bouwvergunning
 • ...