Energie

Wie

Aangifteplichtige (= houder van stedenbouwkundige vergunning)

Verplichtingen:

  • EPB-eisen naleven
  • aanstellen van EPB verslaggever
  • Aanleveren van de nodige informatie om een correcte berekening te maken
  • Verantwoordelijk voor termijn van indiening EPB-aangifte (uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de werken EN in alle gevallen binnen een termijn van 5 jaar na datum goedkeuring vergunning)

Verslaggever (= rapporteur aan L'Administration d'énergie)

Verplichtingen:

  • Opmaak en indienen initiële EPB-verklaring (Déclaration PEB initiale)
  • Opmaak en indienen haalbaarheidsstudie
  • Opmaak en indienen van EPB-eindaangifte
  • Verantwoordelijk voor correcte rapportering

Architect (= ontwerper)

Verplichtingen:

  • ontwerpen naar vigerende EPB-eisen