Energie

Werkwijze

Bij de bouwaanvraag:

  • EPB-voorberekening
  • Indienen D├ęclaration PEB initiale en opmaak advies
  • Haalbaarheidsstudie bij elk nieuwbouw project

Na uitvoeringsfase

  • Uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de werken EN in alle gevallen binnen een termijn van 5 jaar na datum goedkeuring stedenbouwkundige vergunning.