Energie

Ventilatie

De regelgeving verplicht het voorzien in minimale ventilatie.

Voor woongebouwen komt het hier op neer: er wordt een onderscheid gemaakt tussen droge ruimtes en natte ruimtes.

In droge ruimtes dient lucht toegevoerd te worden.
In natte ruimtes dient lucht afgevoerd te worden.
De lucht dient van de droge ruimtes dmv doorstroomopeningen naar de natte ruimtes gevoerd te worden.
(bv.: voldoende hoge spleten onder of roosters in de binnendeuren)