Energie

Werkwijze

Voor uitvoeringsfase

  • EPB-voorberekening
  • indienen startverklaring, inclusief ventilatievoorontwerp
  • opmaak advies

Na uitvoeringsfase

  • Uiterlijk 6 maanden na ingebruikname gebouw of uiterlijk 5 jaar na indienen stedenbouwkundige vergunning: indiening EPB-eindaangifte aan Vlaams Energieagentschap op basis van as-built toestand op dat moment, inclusief ventilatieprestatieverslag van een erkend verluchtingsverslaggever.
  • aflevering energieprestatiecertificaat EPB (10 jaar geldig)