Energie

Wanneer

Voor een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2015 waarvoor de medewerking van een architect vereist is*, is elk nieuw of gerenoveerd gebouw EPB-plichtig, behalve:

  • gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt en
  • industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.

Het toepassingsgebied van EPB is dus verruimd: niet enkel de gebouwen die ten behoeve van mensen worden verwarmd, zijn dus EPB-plichtig. Voor landbouwgebouwen zijn een aantal vrijstellingen en afwijkingen doorgevoerd, afhankelijk van het type landbouwgebouw.

* Let op: een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet-EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³.