Energie

Praktische uitvoering

  • Afspraak en/of voorafgaand plaatsbezoek;
  • Bepaling beschermd volume en verliesoppervlakte van het te meten gebouw;
  • Voorbereiding gebouw conform STS-P 71-3;
  • Opstellen van de blowerdoor meetinstallatie;
  • Uitvoeren van luchtdichtheidsmeting in onder -en overdruk conform NBN EN 13829;
  • Berekening van het ventilatieveelvoud en lekdebiet;
  • Nemen van de nodige digitale foto's;
  • Opmaken en overhandigen van een verslag met de resultaten conform STS-P 71-3.