Energie

Wanneer

Luchtdichtheidsmeting type B (voorlopige meting)

Deze meting wordt uitgevoerd op het moment dat het gebouw wind –en waterdicht is afgewerkt en alle technische voorzieningen geïnstalleerd zijn.
De effectieve binnenafwerking is nog niet aangebracht.
(bepleistering binnen, afwerking hellend dak of zoldervloer, ...).
De aanwezige gebreken kunnen hierdoor tijdig opgelost worden voordat de afwerking wordt aangevat.

Resultaten uit een meting type B worden wettelijk NIET aanvaard in de EPB-berekeningen.

Luchtdichtheidsmeting type A (definitieve meting)

Voor een wettelijke, geldige meting is het belangrijk dat het gebouw zodanig is afgewerkt, dat het de effectieve gebruikerstoestand benadert. De luchtdichte laag en binnenafwerking van het gebouw dient volledig afgewerkt te zijn. (bepleistering binnen, afwerking hellend dak of zoldervloer, dampscherm, technische installaties, vloerafwerking, afwerkingen rond vensteropeningen, ...)

Resultaten uit een meting type A worden wettelijk WEL aanvaard in de EPB-eindberekeningen.

Opgelet:
Een luchtdichtheidsmeting kan niet uitgevoerd worden bij weersomstandigheden met windsnelheden hoger dan 4 beaufort.