Energie

Verband Blowerdoor en EPB

De officiële software van de EPB-berekening houdt automatisch rekening met een vooraf vastgelegde standaardwaarde bij ontstentenis qua lekdebiet (12m³/h/m²) in een gebouw. Het gebruik van deze waarde, die als zeer slecht wordt beschouwd, zal nefast zijn voor de E-peil waarde.
Met de resultaten van de luchtdichtheidstest type A wordt het lekdebiet exact berekend, waardoor in 96% van alle metingen een beter resultaat dan de standaardwaarde wordt bekomen. Door toepassing van dit betere resultaat in de EPB-software zal het E-peil verlagen.

Een laag E-peil uit zich in een energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw, met lage energiekosten en een hoog wooncomfort.