Asbestinventaris

Wettelijk kader

Het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) verplicht om bij afbraakwerken en sloopwerkzaamheden een asbestinventaris en een asbestanalyse op te maken.

Sinds 1 januari 1995 vereist de Belgische wetgeving dat elke werkgever beschikt over een asbestinventaris van het bedrijfsgebouw waarin hij zijn werknemers onderbrengt.