Asbestinventaris

Werkwijze

 • Opvragen van allerhande relevante informatie betreffende het gebouw;
 • Houden van een plaats bezoek;
 • Opmaak van een duidelijk verslag met de volgende gegevens:
  • Een algemeen overzicht van het aanwezige asbest of de asbesthoudende materialen;
  • Een algemeen overzicht van de bouwdelen, de machines en de installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest;
  • Per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
   1. De toepassing waarin asbest is verwerkt;
   2. Een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;
   3. De werkzaamheden die aanleiding geven tot blootstelling aan asbest
 • Overmaken van de inventaris aan opdrachtgever.